REDACTIE & MEDIA

LEVENSMIDDELENBRANCHE

Meer groen om het lijf - over gewicht, eten, bewegen en een groene omgeving

Meer groen om het lijf - over gewicht, eten, bewegen en een groene omgeving als stimulans

Auteurs: Tom Bade, Marjan Boos, Kim Van Der Leest | Uitgeverij: Triple E Producties (2012)

Prijs: € 15,00 incl. btw (excl. verzendkosten)

Update 8/2/2021: er zijn nog een paar exemplaren beschikbaar. Mail naar Marjan Boos Taaldiensten.

De jongeren van tegenwoordig zijn waarschijnlijk de eerste generatie in de geschiedenis van de mens, die niet ouder wordt dan de voorgaande, Eeuwenlang is vooruitgang geboekt op het gebied van de gezondheidszorg en de voedselvoorziening. We kregen beter en gezonder voedsel. In voldoende mate en voor iedereen. We overmeesterden de meest gevaarlijke ziekten, infectieziekten, tot op het niveau dat de meeste ziekten waar we tegenwoordig aan sterven met ouderdom te maken hebben.

Al deze veroveringen, deze gehele vooruitgang, dreigt nu te worden verstoord door het opkomende probleem van de obesitas, het overgewicht. We kunnen het zien op straat, hoe steeds meer ouderen, maar ook jongeren aan de maat zijn. Of misschien zien we het gewoon wel in de spiegel. We zien het verschil tussen onze generatie en de voorgaande als we beelden zien van het Polygoon Journaal uit vroeger tijden: allemaal 'afgetrainde' gezichten. Popbands uit de jaren '70 en '80 droegen allemaal lachwekkend strakke broeken en T-shirts. Tegenwoordig is de mode lekker losjes. We weten nu waarom.

De samenleving moet een breed offensief inzetten tegen het overgewicht. Daarbij bestaat van nature veel aandacht voor het eten: gezonder en minder. Dat is terecht. Maar één van de andere redenen dat we last hebben van overgewicht is dat we minder zijn gaan bewegen. Dat moeten we ook meer oppakken. Daarbij is het van groot belang dat de openbare ruimte voldoende handvaten biedt om lekker te bewegen. Veel groen in en rond het huis helpt daar nadrukkelijk bij.

In dit boek wordt eerst aangetoond van welke omvang het probleem is waarmee we worden geconfronteerd. Maar vervolgens gaan we over tot oplossingen. Oplossingen die betrekking hebben op kinderdagverblijven in het groen, waar kinderen lekker buiten spelen. Oplossingen die te maken hebben met meer groen in de wijk, omdat is aangetoond dat in groene wijken minder overgewicht voorkomt. Maar ook gaan we in op hoe groene tuinen bij verzorgingstehuizen kunnen bijdragen aan een gezonde oude dag.De groene stad is één van de oplossingen die we kunnen aandragen als oplossing voor het probleem van het overgewicht.

Dat is namelijk de uitdaging die we voor ons hebben. We moeten de openbare ruimte in het algemeen en het groen in het bijzonder gewoon zo aantrekkelijk maken dat we er wel op uit moeten gaan: de paden op en de lanen in. Dus landschapsarchitecten, groenvoorzieners, kinderverzorgers, wethouders, verpleeghuisdirecteuren en wie al niet meer: ga aan de slag, gooi uw gewicht in de schaal en vergroen de stad.


MARJAN BOOS TAALDIENSTEN

info@marjanboos.nl

T +31 (0) 642 716 141