Marjan Boos Taaldiensten

Contact

Marjan Boos Taaldiensten

info@marjanboos.nl

T +31 (0) 642 71 61 41

Les jours fériés aux Pays-Bas 2020

1 janvier - jour de l'an

12-13 avril - Pâques

27 avril - Jour du Roi

5 mai - Journée de la Libération

21 mai - Ascension

31 mai - 1 juin - Pentecôte

25-26 décembre - Noël


Los días de fiesta en los Países Bajos 2020

1 enero - año nuevo

12-13 avril - Pâques/Pascua

27 abril - Día del Rey

5 mayo - Día de la Liberación

21 mayo - Ascensión

31 mayo - 1 junio - Pentecostés

25-26 diciembre - Navidad

Algemene Voorwaarden

Ik ben lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV). Bovendien ben ik ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers als vertaler Frans-Nederlands en vertaler Nederlands-Frans. Voor alle opdrachten hanteer ik de Algemene Voorwaarden van Marjan Boos Taaldiensten. Deze verstuur ik bij elke offerte. U kunt deze ook bij mij opvragen.

Conditions générales

Je suis membre de l’association néerlandaise des interprètes et traducteurs (NGTV) et de la section médicale de la NGTV. La NGTV est membre de la Fédération Internationale des Traducteurs (FIT). Les Conditions générales de la NGTV s’appliquent à toutes les traductions de Marjan Boos Taaldiensten.Condiciones generales

Soy miembro de la asociación neerlandesa de intérpretes y traductores (NGTV). La NGTV es miembro de la Federación Internacional de Traductores (FIT). Las Condiciones generales de la NGTV se aplican a todas las traducciones de Marjan Boos Taaldiensten.