Marjan Boos Taaldiensten

Contact

Vertalingen Frans-Nederlands / Vertalingen Spaans-Nederlands /

Traductions français - néerlandais / Traducciones español - holandés


Marjan Boos Taaldiensten

E: info@marjanboos.nl

T: +31 (0) 642 716 141

KvK: 59821299

Wbtv: 5267

Algemene Voorwaarden

Ik ben lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV), de Medische Sectie van het NGTV, Stichting Vertalersforum, Alliance Française, Kenniscentrum Frankrijk-Nederland (Radboud Universiteit) en NVVL Network for Food Experts. Ik ben ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers als vertaler Frans-Nederlands en vertaler Nederlands-Frans.

Voor alle opdrachten hanteer ik de Algemene Voorwaarden van Marjan Boos Taaldiensten. Deze verstuur ik bij elke offerte. U kunt deze ook bij mij opvragen.

Conditions générales

Je suis membre de l’association néerlandaise des interprètes et traducteurs (NGTV) et de la section médicale de la NGTV. La NGTV est membre de la Fédération Internationale des Traducteurs (FIT). Les Conditions générales de la NGTV s’appliquent à toutes les traductions de Marjan Boos Taaldiensten.

Condiciones generales

Soy miembro de la asociación neerlandesa de intérpretes y traductores (NGTV). La NGTV es miembro de la Federación Internacional de Traductores (FIT). Las Condiciones generales de la NGTV se aplican a todas las traducciones de Marjan Boos Taaldiensten.

NGTV vertaler Frans Spaans Nederlands

Les jours fériés aux Pays-Bas 2019

1 janvier - jour de l'an

21-22 avril - Pâques

27 avril - Jour du Roi

5 mai - Journée de la Libération

30 mai - Ascension

9-10 juin - Pentecôte

25-26 décembre - Noël

Los días de fiesta en los Países Bajos 2019

1 enero - año nuevo

21-22 avril - Pâques/Pascua

27 abril - Día del Rey

5 mayo - Día de la Liberación

30 mayo - Ascensión

9-10 junio - Pentecostés

25-26 diciembre - Navidad